Lviv (032) 298-85-22 st. Smal-Stockogo 1, of.210
Kyiv (044) 362-88-91 Chornomorska 1
Odessa (067) 672-88-01 Fontanska doroga st.

1€ = 0   16.01.2019
1$ = 0   16.01.2019

Beregovskaya City Hospital,